Apartamenty Zielony Sołacz

Dane kontaktowe

Zadzwoń!   tel. 61 670 50 50

Biuro sprzedaży:

 

Znajdziesz nas także na:

Napisz do nas

Szanowni Państwo zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Monday Development S.A. z siedzibą w Poznaniu 60-649, ul. Piątkowska 116 tel. 61 670 50 00
2. W Monday Development S.A. nie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. Prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji w zakresie ochrony danych na adres wskazany w punkcie pierwszym lub drogą elektroniczną na adres ochronadanych@monday.pl
3. Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu zgodnym z wyrażoną zgodą tj. marketingu projektów budowlanych realizowanych przez grupę Monday Development, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. Pani/Pana dane są udostępniane podmiotom współpracującym z Monday Development S.A w celu administrowania serwisami internetowymi spółki.
5. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
6. Pani Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Warszawa 00-193, ul. Stawki 2), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2017 r.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
11. Pani/Pana dane podlegają profilowaniu w celu przesyłania informacji marketingowych zgodnych z Pani/Pana zainteresowaniem.